1. بررسی مقالات علمی و پتنت‌ها در حوزه سنسورهای الکترونیکی -ساختمان سازی-صنایع خودروسازی-منسوجات-صنایع غذایی و بسته بندی -صنعت کاغذ و چوب-پزشکی و داروسازی -بازیافت نفت-آرایشی و بهداشتی-کامپوزیت2. بررسی محصولات مشابه در بازار جهانی و تحلیل جزییات فنی محصولات 3. جمع آوری و مستندسازی مطالعات در زمینه ای مثل سنسورهای الکترونیکی و ارائه گزارش‌های منظم دو هفتگی

این موقعیت شغلی شامل کار در بخش تحقیق و توسعه است که نیاز به داشتن دانش پایه در زمینه های مذکور می باشد، روش‌های ساخت در حوزه هایی مثل میکرو-نانوالکترونیک و رصد و تحلیل پتنت است. همچنین نیازمند جستجو در مقالات و پتنت ها و تهیه گزارش از آنها می باشد.

با توســعه فناوری نانو محصولات متنوع و فراوانی تولید میشــود که بســیاری از آنها از یک ســوزیســت تخریب ناپذیر بوده و یــا به کندی تجزیه میشــوند و از ســویی دیگر ســمی و خطرناک هســتند، به طوریکه نه تنها باعث آلودگی محیط اطراف خود شــده بلکه در طول زمان باعث ایجادانواع بیماریهای ناشــناخته و نابودی بسیاری ازگونه های جانوری و گیاهان نیز میشوند. به همین دلیل لزوم کاهش آلودگی محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و بقاء درختان، گیاهان و حیوانات به یکی از اولویتهای جوامع بشــری تبدیل شده است. نانوسلولز از جمله نانوساختارهای غیرسمی بــوده که با کمــک آن میتوان ســرعت نابودی محیط زیست را کاهش داد و مانع از زوال محیط باپسماندهای صنعتی شد.فناوری نانوســلولز به دلیل ویژگیهایی همچون فراوانی مــاده اولیه در طبیعــت، تجدیدپذیری،زیســت تخریب پذیری، تجزیه پذیــری، مقاومت حرارتی بالا، اســتحکام نزدیک به فولاد، ســبک بــودن و قابلیت تولید محصولات مفید و جدید به شــدت مورد توجه محققان و صنعتگران است.ایــن ویژگیها موجب ترغیب سیاســت گذاران وتصمیم سازان کشورها برای همسوکردن تحقیقات دانشگاهی و صنعتی به ســوی تجاری سازی این فناوری در دنیا شده است.

باتوجه به مزایــا و فواید فراوان نانوســلولز وپیشبینی بازار جهانی، این صنعت آینده بســیاردرخشــانی دارد به طوریکه باعث تحول عظیمی در صنایع مختلف خواهد شــد و نسل جدیدی ازاداوات پیشرفته با کمک نانوسلولز تولید میشوندکه معایب ادوات نسلهای ماقبل خود را نخواهندداشت.

  از اهداف مجموعه شرکت دارا سلولز نیتا  ورود به  عرصه های صنعتی و تولید محصولات نوین در زمینه های گوناگون می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست